PRIVACY VERKLARING

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

 

1. Voor wervingsdoeleinden 

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je één van onze recruiters benadert of solliciteert op een vacature nemen wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken je persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door jouw gegevens aan DMG te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit wervingsdoeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, foto’s en informatie in het kader van de werving (zoals je cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.). 

(d) Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit wervingsdoeleinde verwerkt worden?

Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben, kunnen wij je persoonsgegevens na het laatste contact voor deze doeleinden bewaren (maximaal 1 jaar). Wij bewaren je gegevens enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven door deze verklaring akkoord te geven.

2. Om een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan 

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer wij je een dienstverband bij DMG aanbieden, verwerken wij je persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van je arbeidsovereenkomst. Wij nemen je persoonsgegevens tevens op in onze HR-database.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Je bent verplicht om DMG alle persoonsgegevens te verstrekken die DMG nodig heeft om je arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren en om DMG in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij, voor zover relevant, je contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van je identiteitsbewijs of paspoort, informatie in het kader van de werving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over je functie en positie, gegevens van je werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens en betalingsgegevens.

(d) Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens na beëindiging van je arbeidsovereenkomst bewaard zo lang DMG wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te bewaren en indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van DMG te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.